تهران، بالاتر از بلوار کشاورز، جمالزاده شمالی، بن بست سرو، ساختمان پزشکان جمالزاده، طبقه اول، واحد ۲

۰۲۱۶۶۹۰۹۱۰۹
۰۹۳۵۷۱۳۵۰۲۳
۰۹۳۰۵۷۵۵۵۰۰